İstatistik Birimi
01 Temmuz 2022

İstatistik Birimi

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak Aylık, 3 Aylık ve Yıllık dönemlerde Bakanlık Merkez Teşkilatlara e-posta, üst yazı ile bildirmek ve ilgili web sayfalarına veri girişi yapmak. Hazırlanan tüm istatistiklerin Genel Sekreterliğe gönderimini sağlamak. Hastane Yönetimine istatistikî çalışmalar hakkında bilgi vermek.

          Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.