Kalite Yönetimi
23 Haziran 2022

Kalite Yönetim

 

Temel İş,Yetki  Ve Sorumluluklar Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir..
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.