Bilgi İşlem Birimi
01 Temmuz 2022

                                                                                         BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

 

                          

İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimize edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.
 •  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik ara yüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak 
 •  HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak.   
 •  Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 
 •  Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak 
 •  HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek 
 •  Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb) 
 •  Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak 
 •  Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek 
 •  İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme 
 •  Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi 
 • Sistem odasındaki bütün cihazlar, Kesintisiz Güç Kaynağına (KGK) bağlıdır, dolayısı ile kısa süreli elektrik kesintilerinin, birimleri durdurması ve cihazlarda elektronik veya yazılımsal bozulmalara sebep olması engellenmiştir.

               

Bilgi İşlem Çalışanları

Hastane Sistem Sorumlusu : Fadile ŞİMGAR

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni : İlhan İPAR