Maaş Mutemedi - Döner Sermaye
01 Temmuz 2022

Maaş Mutemedi - Döner Sermaye

*Çalışan ( kadrolu, sözleşmeli, geçici görevli ) personellerin işe giriş çıkış tescil işlemlerini yapmak,


*Personellerin terfi durumlarını güncelleyerek maaş artışlarının takibini sağlamak,


*Çalışan kadrolu ve sözleşmeli personellerin maaş işlemlerinin yapılması,


*Doğum yardımı, giyim yardımı vb.  sosyal hakların ödemelerinin yapılması,


*Banka promosyonlarının takibinin yapılması,


*Nöbet , icap nöbeti ve havuz nöbetine gelen personellerin ücretlerinin ödenmesi,


*Stajer öğrenci maaşlarının ödenmesi,


*Yönetici sabit ve döner sermaye ödemelerinin yapılması,


*Zorunlu mesleki sigorta ödemelerinin yapılması,


*Döner sermaye sabit ödemelerinin (375 KHK  VE  209 SAYILI KANUN gereğince ) yapılması,


*Kadrolu personellerin  emekli keseneklerinin aylık olarak sgk’ya bildirilmesi,


*İcralık dosyaların yazışmalarını yürüterek icra kesintilerinin takibini yapmak,


*Aylık ve yıllık olarak radyasyona maruz kalan peronellerin fiili hizmetlerinin hesaplanması ve primlerinin ödenmesi,


*Sürekli ve geçici görev yolluklarının hesaplanarak  ödenmesi,


*Döner sermaye komisyonu ve inceleme heyeti üyelerine gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,


*Döner sermaye hesaplamalarını mevzuata uygun  olarak yaparak ödenmesini sağlamak,


*Sendika üyelik, istifa işlemlerinin yapılması,