Refakatçi Kuralları
11 Haziran 2020

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  1. Hastaların yanında refakatçi kalması, tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin lüzum görmesi ve eğitim ve idari sorumlunun onayı ile belirtilen sürece mümkündür.
  2. Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.
  3. Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
  4. Çocuk kliniklerinde refakatçi kadın olmak zorundadır.
  5. Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilmek mecburiyeti yoktur.
  6. Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır.
  7. Ücretli hastaların refakatçilerinden Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyat tarifesine göre ücret alınır.
  8. Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
  9. Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen Refakatçi Kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar. Bu kartı takmayan refakatçiler personeller tarafından uyarılır.
  10. Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.