Dış Kaynaklı Dökümanlar
21 Nisan 2021

 

 

Dış Kaynaklı Doküman

 

 

 

 

GÜNCELLEME TARİHLERİ

S.N

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN

KULLANILAN BÖLÜM

1

2

3

4

5

6

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Tüm Bölümler

17.05.1987

08.07.1993

23.07.1995

18.06.1999

13.08.1999

13.10.2001

21.11.2001

27.12.2002

07.05.2004

21.06.2005

29.10.2005

13.10.2006

10.05.2007

31.05.2007

09.02.2008

07.05.2010

17.03.2011

 

2

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun

Tüm Bölümler

15.12.1930
25.05.1933
18.12.1933
15.06.1935
04.01.1936

 

21.01.1949
25.02.1954
28.02.1954
25.01.1956

20.06.1989
30.12.1993
06.05.2003
10.06.2004

05.07.2005
04.04.2007

09.07.2018

 

3

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi-HKS

Kalite

23.03.2007

01.01.2005

01.05.2007

08.11.2016

 

 

4

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Kalite

01.04.2006

01.09.2008

31.03.2009

05,05,2009

01.09.2010

01.03.2011

22.02.2018

5

MHRS Yönergesi

Tüm Bölümler

13.06.2012

07.05.2018

 

 

 

 

6

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Arşiv

29.09.1988

08.08.2001

22.02.2005

13.12.2016

 

 

7

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri YönergesiArşiv

06.11.2001

06.06.2007

19.02.2016

 

 

 

8

Bulasici Hastaliklar Surveyans ve Kont.Esas. Yöner.

İstatistik

07.05.1987

24.02.2004

30.05.2007

20.10.2016

 

 

9

Bütçe Uygulama Esasları

Tahakkuk

R.G
29.12.2011

08.01.2010

11.01.2011

29.12.2011

 

 

10

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Tahakkuk

R.G
25.05.2007

29.09.2008
22.10.2008
31.12.2008

29.01.2009
18.09.2009
04.12.2009

25.04.2010
03.06.2010
06.08.2010
15.10.2010
25.11.2010
11.12.2010

06.01.2011
01.03.2011
06.04.2011
24.04.2011
01.02.2012

04.02.2018

11

Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Dökümanı

Bilgi İşlem

Şub.08

10.01.2018

 

 

 

 

12

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönet.

Güvenlik

10.06.2004

07.10.2004

21.04.2005
05.05.2005

23.01.2008
22.08.2008

26.09.2009
11.09.2011

28.03.2018

13

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
06.01.2005
17.02.2005
22.06.2005
07.12.2005

26.02.2006
15.10.2006
14.08.2007
31.12.2007


05.04.2008
12.11.2008
03.07.2009

10.01.2010
04.03.2010
16.12.2010 16.03.2011
20.04.2011
16.07.2011

19.06.2018

14

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
17.02.2005
22.06.2005
25.11.2005

26.02.2006
14.08.2007
05.04.2008
19.11.2008

03.07.2009
08.09.2009

04.03.2010
02.04.2010
26.06.2010
16.03.2011

19.06.2018

15

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
22.06.2005
26.02.2006

14.08.2007
03.07.2009

04.03.2010
16.03.2011

19.06.2018

 

16

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

Satın Alma

04.01.2002

04.08.2005
04.08.2006

19.12.2007
22.03.2008
22.07.2009

17.07.2010
16.12.2010
03.05.2011

25.01.2017

 

17

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

Satın Alma

05.01.2002

11.11.2005
02.12.2005

22.02.2006
06.06.2006
15.10.2006
19.10.2006
19.12.2006

14.08.2007
18.04.2008
15.05.2008
25.10.2008

09.01.2009
04.03.2010
30.07.2010
29.12.2010

09.02.2011
20.04.2011
03.05.2011

06.02.2018

18

657 Devlet Memurları Kanunu

Özlük

14.07.1965

29.05.2009

01.08.2010
10.12.2010

25.02.2011

09.07.2018

 

19

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Özlük

10.09.1982

01.04.2005
05.05.2005

20.10.2016

 

 

 

20

4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

Özlük

22.05.2003

23.01.2008
17.04.2008
15.05.2008

13.02.2011

11.01.2018

 

 

21

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Özlük

08.06.1949

19.06.2010
30.06.2010
13.07.2010

22.03.2011
26.01.2012

09.07.2018

 

 

22

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Özlük

27.07.1973

20.05.1975
19.01.1983
09.07.1999


14.05.2001
02.08.2002
03.04.2003

26.09.2006
09.07.2007
20.07.2007

11.12.2009

 

23

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

Özlük

01.09.1997

12.04.2018

 

 

 

 

24

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Sağlık Kurulu

08.10.1986

14.04.2007

17.12.2010

30.03.2013

 

 

25

Sivil Savunma Kanunu

Sivil Savunma Uzmanı

09.06.1958

21.10.1960
20.09.1961
05.11.1961

08.10.1999
20.06.2001

14.07.2004
23.01.2008
17.06.2009

09.07.2018

 

26

Yangın Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

12.06.2002

27.11.2007

19.12.2007

09.09.2009
05.04.2012

14.06.2017

 

27

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanı

28.12.1988

01.04.1992

20.10.2016

 

 

 

28

Tam Gün Yasası

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

R.G
21.01.2010

22.07.2010

 

 

 

 

29

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

R.G
14.03.2005

04.09.2009

30.03.2010
30.10.2010

 

 

30

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

R.G
22.07.2005

30.03.2010

23.03.2017

 

 

 

31

Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği

Hasta Hakları

R.G
01.08.1998

26.04.2005
03.05.2005

23.03.2009

26.02.2016

 

 

32

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ambar/Ayniyat/
Eczane

28.12.2006

18.01.2007

03.12.2009

04.05.2010
13.01.2012

22.04.2016

 

33

Elektrik Tesisleri Yönetmeliği

Teknik Servis

16.12.2009

20.02.2010
01.06.2010
28.05.2011

23.01.2018

 

 

 

34

Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge

Bilgi İşlem

29.09.2004

 

 

 

 

 

35

Hemşirelik Yönetmeliği

Sağ.Bak.Hiz. Müd.

25.02.1954

25.04.2007
02.05.2007

08.03.2010

19.04.2011
02.11.2011

 

 

36

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

Döner Sermaye
Komitesi

31.05.2006

20.05.2007
26.05.2008
01.10.2008

28.02.2009
05.02.2010
22.03.2011

15.01.2012

17.04.2013

 

37

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Ayniyat/Eczane/Teknik Servis

09.01.2007

07.06.2011

20.10.2016

 

 

 

38

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

Döner Sermaye
Komitesi

04.01.1961

06.07.1965
01.04.1976
29.09.1983

15.07.1989
23.01.2001
27.04.2005

04.07.2006
10.07.2009
30.07.2010
02.11.2011

15.01.2012

25.05.15

39

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Başhekimlik

08.06.2004

24.06.2006
05.07.2007
22.10.2009
21.05.2011

17.01.2012

21.08.2017

 

 

40

Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik

Personel İşleri

15.11.1990

31.12.1999
21.01.2000

15.05.2000
05.02.2010

20.10.2016

 

 

41

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları
Yönetmeliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI

YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği

Başhekimlik

26.10.1994

24.07.2001
14.09.2004

29.09.2010
21.09.2011
20.05.2012

07.08.2018

 

 

42

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Başhekimlik

17.09.1982

08.03.1995
10.12.2005

22.02.2018

 

 

 

43

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Radyoloji

24.03.2000

03.06.2011

28.07.2016

 

 

 

44

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hasta / Çalışan Güvenliği
Kom.


29.04.2009

06.04.2011

01.05.2017

 

 

 

45

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Başhekimlik


11.06.1998

01.12.1999

 

 

 

 

46

Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi

Döner Sermaye


11.05.2012

16.07.2012

 

 

 

 

47

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi

Başhekimlik


23.05.2012

07.08.2018

 

 

 

 

48

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Güvenliği
Kom.


14.05.2012

 

 

 

 

 

49

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başhekimlik


28.04.2012

 

 

 

 

 

50

Doğum ve Sezaryan Eylemi Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

2010

 

 

 

 

 

51

Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

2014

 

 

 

 

 

52

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

2014

 

 

 

 

 

53

Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

2014

 

 

 

 

 

54

Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

Doğumhane Hizmetleri

2009

 

 

 

 

 

 55BilgiGüvenliğiPolitikalarıYönergesi  Bilgi İşlem 23.10.2018