Fatura Birimi
01 Temmuz 2022

Faturalama Birimi

Birimimizin hastanemiz bünyesinde yaptığı iş ve işlemler;

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.

Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek. Uygun olmayanları düzeltmek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına
müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Ayaktan ve yatarak hizmet verilen SGK Yurtdışı sigortalısı hastalarına verdiğimiz hizmetlere ilişkin hizmetleri, fatura ederek bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Hastanemize başvuran hastalar ile kayıt personeli arasında yaşanan sıkıntılarda mevzuatla ilgili veri girişi yapan personellerimizi ve hastalarımızı aydınlatmak ve hasta memnuniyetini ayrıca hastaların
hastane prosedürü ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak.

SUT’ la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.

Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.

Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.

Hastane birimleri için gerekli olan ve resmi olarak istenen mali tabloları veya birimimizle ilgili her türlü veriyi isteyen birimlere doğru ve eksiksiz olarak teslim etmek.

Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.

Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.

Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan saymanlık müdürlüğüne teslim edilmesi.

SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.