T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hilvan Devlet Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hilvan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

Hasta Hakları Birimi

                                             

     Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları dolayısıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

     Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hastaların sağlık hizmetlerinin daha iyi yararlanabilmesi, hak ihlallerin önlenmesi  için hasta hakları uygulaması başlatmış, bu çerçevede hasta hakları birimleri kurmuştur.Hasta Hakları Birimleri hasta ve hasta yakınlarından gelecek hak iddiası başvurularını  almak, değerlendirmek ve çözüm  önerileri üretmek ve hasta hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmakla  görevlidir.